Ledermøte/ekstraordinært årsmøte i Vestfold og Telemark Bondelag

Publisert: 13.12.2021

For leder og nestleder, årsmøteutsendinger og gjester.

Fredag 18. november: Ledermøte m/gjester
Kaffe fra kl 10.30, møtestart kl 11.00

Lørdag 19. november:
Kl 09.00-10.30: Felles temabolk med interne Bondelagstema
Kl 10.45 Avsluttende ekstraordinært årsmøte i Vestfold og Telemark Bondelag
Kl 11.45 Separate konstituerende årsmøter i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag

Kl 13.00 Lunsj og hjemreise

Det tas forbehold om endringer i programmet.