Ledermøte i Telemark Bondelag

Publisert: 19.11.2019

Ledermøte Telemark Bondelag 2019
Straand Hotell, 22. – 23. november

 

Fredag 22. november

13:00 Lunsj og innsjekk
14.00

14:15

Åpning og presentasjon ved fylkesleder Aslak Snarteland

Aktuelle saker i Norges Bondelag v/Erling Aas-Eng, styremedlem i Norges Bondelag.

Spørsmål og diskusjon

15:40 Beinstrekk
15:50 Nytt næringspolitisk program for Norges Bondelag v/Harald Velsand, prosjektleder i Norges Bondelag.
16:45 Kaffe og noe å bite
17:00 Tema: Sammenslåing av fylkeslagene
Innledning v/Aslak Snarteland, leder Telemark Bondelag
Gruppearbeid
18.15 Slutt for i dag – avrunding ved Aslak Snarteland
19.30 Middag
Lørdag 23. november
07.30 Frokost

Utsjekk av hotellrom

08.30 Aktuelle saker i Telemark v/leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland og org. sjef Jan Thorsen
09.00 Organisasjonsprosessen – oppsummering av gruppearbeidet. Drøfting i plenum, – vi trekker konklusjoner.
10.00 Utsjekk fra hotellrom. Kaffe med kling.
10:30 Samvirke – som framtidig organisasjons- og eierform. Samvirkets styrke, mulighetene, utfordringene og truslene. Innledning ved Erling Aas-Eng, styremedlem i Norges Bondelag.

Innlegg fra Kari Lise Joarsdotter Breivik, TINE og Hans-Ole Sætra Erikstein, Nortura

Drøfting i plenum.

12.00 Informasjon til og fra lokallaga, blant annet presentasjon av ny nettside for Landbruksportalen Vestfold og Telemark

Informasjon fra Landkreditt.

13.00 Lunsj