Kveldsmøte om mikromineraltilførsel til drøvtyggere

Publisert: 15.12.2022

«På sporet av noe viktig – mikromineraler i praksis»

Heddal Bondelag inviterer til kveldsmøte om mikromineraltilførsel til drøvtyggere
Onsdag 25. januar 2023 på Strand kultur og grendehus, Notodden.

Program:

Kl. 18:00 Pizza servering
Kl. 18:30 Velkommen!
Mikromineraler, hva er det og hvilken betydning har de?
Diagnostisering av sporstoffmangel hos drøvtyggere
Kl. 19:15 Kaffepause
Kl. 19:30 Mineraltilførsel til dyr
Muligheter, fordeler, ulemper, tidspunkt for supplering

Foredragsholder er Heidi Akselsen. Hun er utdannet veterinær fra Hannover og jobber både i klinisk praksis (smådyr og sau) og som veterinær-rådgiver i familiebedriften Akselsens Agenturer A/S.
Med 400 vinterfôrede sau hjemme på gården, har Heidi vært ansvarlig for prosjektet med Agrimin 24-7 bolus til sau som ble avsluttet i 2015. I etterkant har hun holdt en rekke kurs for både veterinærer og bønder om mikromineraler og deres betydning for drøvtyggere.