Kurs – Varme arbeider

Publisert: 29.08.2023

I samarbeid med AOF Telemark/Vestfold inviterer Grønt Fagforum til kurs i Varme Arbeider

Tid: 30. oktober kl 17.00 – ca 22.00

Sted: Møterom Nord på Gjennestad Gartnerskole, Gjennestadtunet 10, Stokke

Pris:  kr 2.900,- pr. person

Enkel servering

Ved spørsmål kontakt Grønt Fagforum v/Vestfold Bondelag, 33363200  vestfold@bondelaget.no

Påmelding her

Informasjon om varme arbeider:

Varme arbeider er bl.a. bruk av verktøy med åpen flamme, sveising, skjæring, bruk av vinkelsliper og varmluftspistol. Slik redskap er svært brannfarlig, og er årsak til en rekke branner. Uforsiktighet kan medføre avkortning i forsikringsutbetalingen.

Forsikringsselskapene har etablert en sertifikatordning for de som skal utføre varme arbeider. Ordningen innebærer et kurs med i innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeid.

I Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn står det klart at man ved utførelse av varme arbeider skal vise særlig aktsomhet, og treffe nødvendige forebyggende tiltak for å unngå brann, og tiltak for å kunne slokke brann.

Les mer hos Landbrukets Brannvernkomitè: www.lbk.no