Kurs i kornøkonomi

Publisert: 20.10.2021

Uavhengig av politiske rammevilkår for kornproduksjon vil fokus på økonomi være viktig. Det er små marginer i kornproduksjon og mange forhold som virker inn på det økonomiske resultatet. Med det som bakgrunn arrangerer Kornprosjektet i Telemark et kurs i kornøkonomi over to kvelder og én ettermiddag.

Kurset holdes den 10. og 11. november på Bø Hotell. Kursstart dag 1 er kl. 18:00, mens kursstart dag 2 er kl. 14:00. Kurset avsluttes begge dager kl. 21:00.

Faglig ansvarlig og kursholder er Lars Kjuus. Kjuus er ansatt som rådgiver på økonomi i Norsk Landbruksrådgiving Øst. Han har lang erfaring som økonomirådgiver, og han har svært gode kunnskaper om kornproduksjon. Dette er et kurs hvor deltageren får et kunnskapsgrunnlag som kan være  med på å styrke det økonomiske resultatet i egen produksjon.

Se program på vedlagte lenke.