Kurs i hygiene og HMS

Publisert: 08.05.2020

NLR kan nå tilby kurs i hygiene og HMS for nyansatte og sesongarbeidere i landbruket.
Kurset er todelt. Den ene delen handler om hygiene og varer i ca. 1 time, den andre om HMS og varer i ca. 2 timer. Det er mulig å kjøpe bare en del av kurset, eller en kan kjøpe begge delene. Kurset går over teams, og det passer med 8 til 30 deltakere. Kurset er på norsk, hvis det blir stor etterspørsel vurderer vi å samarbeide med andre enheter om å lage en oversettelse, evt. bruke tolk.
Dette kurset må ikke forveksles med det vanlige HMS kurset som vi gjennomfører for bønder. Dette er for nyansatte som har behov for slik opplæring. Det er nå et krav fra Mattilsynet at bonden/gartneren kan dokumentere opplæring for sine ansatte i hygiene og HMS. Dette kurset svarer på dette, og det utstedes kursbevis. Det vil derfor være det normale at det er arbeidsgiver som sender sine ansatte på slikt kurs og betaler for det.

påmeldingskjema

https://events.provisoevent.no/nlr/events/kurs-i-hygiene-og-hms-15-juni/register