Kurs i dyrking av fangvekster

Publisert: 17.01.2023
I samarbeid med Tønsberg kommune inviterer NLR Viken til kurs i dyrking av fangvekster. Alle interesserte er velkomne, også folk fra andre kommuner! Målgruppen er hovedsakelig kornprodusenter.

Tid, sted og påmelding
Tid og sted: 19. januar, kl 18:30 til 20:30, Våle samfunnshus https://goo.gl/maps/gX5L9fUwmVsgyrsF7
Kurset er gratis. Kaffe og noe å bite i blir servert.
Påmelding sendes til hans.ivar.nesse@tonsberg.kommune.no snarest.

Program:
Innledning: Fordeler i forhold til erosjon og klima, mulighet for sikrere og større avlinger.
Praktisk dyrking av fangvekster: Fordeler og ulemper. Fallgruber, suksesskriterier, kontroll av fangvekstene, ugrassituasjon, hønsehirse, vekstskifteproblematikk, nitrogeneffekt, effekt på jordstruktur og vannhusholdning.

Jord fra et jorde med fangvekster i venstre glass. Jord fra et jorde uten fangvekster i høyre glass.