Kurs i bruk av klimakalkulator for kornbønder

Publisert: 23.03.2021

Kurs i bruk av klimakalkulator for kornbønder i Vestfold og Telemark

NLR Viken, NLR Østafjells og Vestfold og Telemark Bondelag inviterer til innføringskurs i bruk av klimakalkulatoren for kornbønder i Vestfold og Telemark.

Kurset passer best for deg som er utålmodig etter å komme i gang, og som ønsker å bidra til at kalkulatoren blir enda bedre og mer brukervennlig.  Forbedring og videreutvikling av klimakalkulatoren avhenger av erfaringer og tilbakemeldinger fra bøndene som bruker den.

 For at du skal kunne ta i bruk klimakalkulatoren etter kurset må du, pr nå, bruke Skifteplan til registrering av innsatsfaktorer på ditt bruk (Gjødselplan/registreringer og plantevernjournal). Skifteplan må også være koblet til kart.

 Vi vil ta for oss planteproduksjon i klimakalkulatoren, rene grovfôrprodusenter vil også ha nytte av kurset.

Tid: 8.april kl. 19.00-21.00.

Sted: Teams

Klikk her for å bli med på møtet

Se vedlegg for program og påmelding