Kurs i bruk av gnagermidler

Publisert: 29.08.2023

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Det er nå etablert en autorisasjonsordning slik at bønder som har autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler, kan ta et tilleggskurs for bruk av enkelte smågnagermidler på egen eiendom.

Det holdes digitalt kurs på Teams over 2 kvelder:

19. oktober og 26. oktober kl 18.30

Kurslærer er Norsk Landbruksrådgiving Viken v/Knut Olav Omholt

Knut.olav.omholt@nlr.no    Tlf. 922 00 180

Kurspris: kr 2.500,-

Påmelding her

Nærmere info og link til kurset blir tilsendt på e-post når kursstart nærmer seg.

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Spørsmål om kurset kan rettes til Grønt Fagforum Vestfold og Telemark, v/Vestfold Bondelag på telefon 33363200 eller epost vestfold@bondelaget.no