Kurs: HMS i landbruket

Publisert: 06.01.2023

Norsk Landruksrådgiving Østafjells inviterer til et nytt kurs som heter HMS i landbruket.  Kurset er digitalt.

Onsdag 25. januar kl. 18:00-21:00 på Teams.

Kurset omhandler viktige temaer i landbruket som:

 • Motivasjon
 • Lovverk
 • Vernerunde
 • Traktor og maskin
 • Brann og elektrisk
 • Risikovurderinger
 • Husdyr
 • Dokumentasjon
 • Arbeidsgiveransvar
 • Helse og velferd
 • Beredskap
 • Andre næringer tilknyttet gården

Les mer og meld deg på kurset HMS i landbruket.