Kretsmøte FK Agri

Publisert: 14.01.2020

Krets 711: Sandefjord, Larvik og Lardal, inviteres til kretsmøte 27. februar kl 18.00 hos Erik Mathisen (FuruEgg).