Korona og utenlandsk arbeidskraft – møte for grøntprodusenter i Vestfold og Telemark

Publisert: 16.03.2020

Restriksjonene som følger av koronasituasjonen rammer mange produsenter innenfor frukt, grønnsaker og bær. Vi har fått mange henvendelser fra bønder som nå lurer på om de tør å satse på produksjoner som krever mye arbeidskraft i år. Norges Bondelag jobber sammen med grøntnæringa for øvrig for å finne best mulig løsninger og sikkerhetsordninger slik at det også i år skal kunne produseres tilstrekkelig med frukt, grønnsaker og bær i Vestfold og Telemark.

Mandag 23. mars kl 13.00 inviteres alle bondelagsmedlemmer i Vestfold og Telemark som er grøntprodusenter til et telefon-/skypemøte om utenlandsk arbeidskraft

Tema:

  • Info fra Norges Bondelag og Vestfold Bondelag om hva som har blitt gjort og gjøres rundt en svært utfordrende situasjon for dere grøntprodusenter. Til å innlede har vi med oss
    • Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag deltar i ei arbeidsgruppe som bl.a kartlegger omfanget av og behovet for sesongarbeidere, når det er behov, samt behov for arbeidskraft med spesialkompetanse.
    • Inger Johanne Sveen, næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag koordinerer arbeidsgruppa og det næringspolitiske arbeidet
    • Advokatene Jan Bangen og Elise Midling-Hansen fra Regnskap og juridisk service hos Norges Bondelag. Det er de som nå svarer på konkrete spørsmål fra våre medlemmer knyttet til arbeidskraft.
  • Mulighet for å komme med innspill og synspunkter

Alle som melder seg på får link for å koble seg opp via telefon eller Skype. Her skal vi sørge for å gi dere hjelp og veiledning slik at alle får koblet seg på. Det vil også bli mulighet for å teste oppkobling mandag formiddag.  Påmelding her via Questback

Påmelding i løpet av søndag 22.mars slik at vi får ordnet det tekniske på mandag formiddag.

Dette telefon/skype-møtet er forbeholdt grøntprodusenter som er medlemmer i Vestfold Bondelag eller Telemark Bondelag.

Ikke medlem i Bondelaget? Meld deg inn her eller kontakt oss på 33 36 32 00