Kornskole – Grunnkurs korndyrking. Digitalt første kvelden

Publisert: 06.09.2023

NLR Viken, Vestfold Bondelag og Grønt Fagforum inviterer til kornskole – Grunnkurs i korndyrking med oppstart 2. november kl 18.00.
Kurset går over 5 kvelder

Sted:
Gjennestad vgs, Stokke.
Møterom Nord

Datoer:
2. november
9. november
16. november
23. november
30. november

Pris:
kr 2.000,-

Kurslærere er Ingvild Evju, Silja Valand og Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg fra NLR Viken.

Temaer:

 • Arter og sorter
  • Egenskaper
  • Hvor finner man info om egenskapene
 • Plantevern – hvem, hva, hvor
  • Regime
  • Hvem skadegjørere er vanlig
  • Ugrasets utvikling
  • Sprøytejournal og vannjournal – hvor ligger det, hvorfor
 • Gjødsling og næringsstoffer
  • Ph og jordprøver
  • NPK
  • Næringskilder
  • Hva betyr noe i en gjødslingsplan
 • Gjennomgang av kornguiden – hva betyr noe ved avregning
 • Etablering, høsting og tørking
 • Tilskuddssatser – hvem muligheter ligger i RMP

Påmelding her