Kornmøte i Bø

Publisert: 14.01.2020

Torsdag 30. januar 2020 kl. 18:30  arrangerer Korn- og frøutvalget i Telemark Bondelag kornmøte på Bø Hotell. Direktør i Norske Felleskjøp, Eli Reistad vil innlede om framtida for norsk kornproduksjon. Temaer som hun vil berøre er blant annet:

  • hvordan opprettholde korndyrking på de arealer som det i dag dyrkes korn på?
  • er det mulig å få korndyrkingen tilbake på arealer som i dag nyttes til gras?
  • hvordan øke produksjonen av norsk matkorn?
  • økt kornpris betyr økt pris på kraftfôr, – hvor mye bør husdyrprodusentene klare av prisøkning?

Det vil også bli en kort bolk i møtet om hønsehirse, og hvordan dette ugraset bør håndteres. Ved representant for Norsk Landbruksrådgivning Østafjells.

Vel møtt!