Kornmøte i Bø den 12. januar 2023

Publisert: 20.12.2022

Kornprodusenter i Telemark og Vestfold.

Kornprosjektet i Telemark er et 3 årig prosjekt som har som formål å styrke dyrkingen av korn og proteinvekster i Telemark. Prosjektet gjennomfører en rekke aktiviteter i prosjektperioden.

Torsdag 12. 01. 2023. arrangeres det åpent kornmøte på Bø Hotell. Møtestart er satt til kl. 19:00. Ramme for møtet er til kl. 21:30.

Tema for kornmøtet vil være følgende:

Næringspolitiske problemstillinger knyttet til kornproduksjon v/Anders Klaseie, leder av kornutvalget i Norges Bondelag.

  • Den internasjonale kornsituasjon
  • Kostnadsdekning, lik inntektsutvikling og tetting av inntektsgap
  • Norges Bondelags korn- og proteinstrategi
  • Hva bør være viktige tema ved årets jordbruksforhandlinger? (dialog med salen)

Regionalt miljøprogram (RMP) v/ Everdien van Weeghel, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

  • Gjennomgang av ordningen.
  • Gjennomgang av utkast til ny RMP forskrift med spesiell vekt på det som gjelder kornproduksjon.

Det blir enkel servering ved møtestart.

Vel møtt til nyttig og hyggelig møte i Bø😊