Korndagen 2023

Publisert: 20.02.2023

Invitasjon til Korndagen 2023.

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Viken og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, arrangerer kornutvalget i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag Korndagen 2023.

Korndagen arrangeres på Melsom videregående skole i Stokke tirsdag den 14. mars. Møtet holdes i gymsalen på skolen og med start kl. 19:00. Maksimal ramme for møtet er til kl. 22:00.

Programmet for dagen er tredelt og med følgende temaer:

Velkommen og åpning v/styreleder i NLR Viken, Paul Edvard Vittersø.

  • Foran jordbruksforhandlingene 2023, – næringspolitisk innledning v/1. nestleder i Norges Bondelag, Egil Chr. Hoen.
  • Krav til kornets bakekvalitet v/professor Anne Kjersti Uhlen, NMBU. Krav til bakekvalitet i mathvete – muligheter og utfordringer med å oppnå god bakekvalitet med en høy andel norsk mathvete.
  • Aktuelt foran vekstsesongen 2023 v/NLR Viken.
  • Bruk av norske arter til fangvekst og Hønsehirse i honningurt.
  • Aktuelt innen kornvekster.
  • Høstrapsforsøket sort og såtid
  • Klima førsteråd/klimarådgiving.

Det blir enkel servering i løpet av møtet!

Vel møtt til en lærerik og hyggelig kveld på Melsom vgs.!