Korndagen 2022

Publisert: 07.02.2022

Kornproduksjon er en svært viktig del av norsk selvforsyning. Opprettholdelse og styrking av kornproduksjon i de områdene av landet som er egnet for det, er en av bærebjelkene i den norske landbruksmodellen. Vi står foran en vekstsesong som kan bli både spennende og krevende. Dette er bakteppet for Korndagen 2022. i regi av Kornutvalget i Vestfold og Telemark Bondelag i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Viken.

Korndagen holdes på Melsom vgs. torsdag 10. mars og med start kl. 18:30.
Vi byr på følgende program:

Oppstart kl. 18:30 :

  • Velkommen v/leder i Kornutvalget i Vestfold og Telemark Bondelag, Hans Jørgen Olsen Røren.
  • Framtida for norsk kornproduksjon – næringspolitiske betraktninger v/leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Kl. 19:30:  Pause med enkel bevertning

Kl. 20:00:

  • Hvordan få god effekt av fangvekster? – v/ Silja Valand, NLR Viken.
  • Erfaringer fra Akersvannprosjektene –  v/ Julie Wiik, NLR Viken.
  • Jordbruk, vannmiljø og regelverk – v/ Miguel A. Segarra Valls, Tønsberg kommune.
  • Dyrking av mathvete – økonomi – v/ Ingvild Evju, NLR Viken.

Kl. 21:30: Takk for møtet og vel hjem.