Korndagen 2021 – digitalt

Publisert: 07.12.2020

Det inviteres til den tradisjonelle korndagen 4. mars kl 19.00.  I år blir korndagen digitalt, på Teams.

Temaer blir:

  • Praktisk dyrking av høstraps
  • Fangvekster
  • Strategier for sprøyting i høstkorn
  • Åkerbønner, erfaringer fra sesongen 2020
  • Kantsone mot bekker og vassdrag
  • Mobile fossilfrie varmekilder til tørking av korn.

Arrangører: Norsk Landbruksrådgiving Viken, Vestfold Bondelag, Kornsatsing i Vestfold, og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Velkommen!
Se vedlegg for program og innlogging.