Korn 2022

Publisert: 02.02.2022

Korn 2022 arrangeres av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og avholdes 10. og 11. februar.

Møtet blir gjennomført digitalt, mellom kl. 0900 og 1500 begge dager.