Klimatiltak og klimakalkulator i kornproduksjon

Publisert: 19.12.2023

Hvordan kan vi redusere klimagassutslipp og samtidig få en økonomisk gevinst i kornproduksjon?

 

NLR og klimasmart Bonde i Vestfold ønsker velkommen til møte om klimatiltak og klimakalkulator i kornproduksjon torsdag 11.januar Møterom Nord, Gjennestad videregående skole kl 19.00-21.30

Svein Ivar Ånestad og Ingvild Evju fra NLR informerer om klimatiltak innen kornproduksjon

Silje Eckdahl, prosjektleder Klimasmart Bonde i Vestfold informerer om klimakalkulatoren og klimaplanen.

 

Alle interesserte er velkomne, servering av kaffe og kake.