Kappedag – Lørdag 7.desember

Publisert: 02.12.2019

Nedre Lågen skogeierlag ønsker velkommen til Kappedag på Granborg i Hvarnes, Lågendalsveien 2183

Fagprogram:

  • Hva kan vi få ut av et godt stelt bestand, kontra et dårlig skjøttet bestand? v/ Anders Aschjem, avdelingskoordinator Viken skog
  • Priser og avsetning,  v/ Chrisitian Gjærum, skogbruksleder Viken skog
  • Kvalitet og utleggsårsaker,  v/ tømmermåler Lars Lier, Norsk Virkesmåling
  • Aptering i praksis; vi kapper slik at vi får mest verdi ut av trærne!
  • Foredragene  foregår innendørs på Granborg i Hvarnes (Lågendalsveien 2183)
  •  Aptering foregår utendørs etter bespisning

Alle interesserte er hjertelig velkomne. Det blir servert lapskaus og kaffe.