Kan skogeier tenke nytt? Ut i skauen – faglige skogdager 2023

Publisert: 05.09.2023

Kan skogeier tenke nytt i en tid da gamle sannheter om skog og skogbruk settes på prøve og klimaet er i endring?

Dette er et familievennlig arrangement 🙂 Det vil være natursti, spikking m.m. for barna denne dagen, slik at de voksne kan få med seg temaet og samtidig ha med seg familien  Vi fyrer i bålpannene etter fagprogrammet – og serverer pølser og kaffe. Velkommen!

TEMA:

Vi besøker en skogeier som er opptatt av stedstilpasset foryngelse og nye driftsmåter i et ønske om å bygge opp en robust og variert skog med nok «verktøy i verktøykassa» til å møte framtiden.

En skogeier kan ha mange spørsmål knyttet til valg av tresorter, kvalitet på jordsmonn og hvordan forholde seg til gran og bøk som konkurrerer om plassen her i Vestfold. Og hvordan håndterer egentlig gran og bøk endringer i klimaet?
Sammen med skogeier Bjørnar Simonsen, skogbrukssjef i Sandefjord kommune, Ingar Aasestad og professor i skogbiologi, Line Nybakken fra NMBU tar vi turen ut i flere ulike bestand og felt med ulike tresorter. (NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)
Gjennom Lines dybdekunnskap om skogbiologi og presentasjon av forskning på området, Bjørnars spørsmål som skogeier og Ingars innsikt i offentlig forvaltning, undrer vi oss over hva vi bør gjøre med tanke på fremtidsskogen og hvordan denne kan forvaltes på best mulig vis – i lys av erfaringer og aktuell forsking.
Denne ettermiddagen er både for deg som har egen skog, men også for deg som bare er interessert i temaet. Det blir mulighet for å stille spørsmål underveis. Det trengs ingen forkunnskaper for å kunne følge søndagens fagprogram.
  • Servering: Det blir fyring i bålpanner og servering av gratis pølser og kaffe, men ta gjerne med medbragt også.
  • Veibeskrivelse: Kjør Høyjordveien, og ta av inn på Sønsetveien. Parkering og oppmøte er ved Vestfold Pukk og Sand AS. Følg arrangementets skilting. Se google kart med stjernemarkering her.
  • Spørsmål? Ta kontakt med Skogselskapet på as@skogselskapet.no eller send direkte medling til Skogselskapet i Vestfold via Messenger.
  • Arrangør: Arrangementene Ut i skauen er et samarbeid mellom Skogselskapet, skogeierlagene i Vestfold og Statsforvalter i Vestfold og Telemark.
P.S: Dette er årets siste faglige skogdag i møteserien Ut i skauen. Nye arrangement vil annonseres våren 2024. Se skogselskapet.no, vikenskog.no eller Grønt Fagsenters kalender.