Jordbrukets krav

Publisert: 17.04.2023

Norges Bondelag overleverer kravet til årets jordbruksoppgjør onsdag 26. april.

Kravet overleveres kl 10.00 og blir offentlig kl 11.00.

Link til pressekonferanse som starter kl 11.00

Linker til dokumenter legges ut på www.grontfagsenter.no

Det arrangeres møter på Teams for tillitsvalgte i lokale Bondelag