Jordbruket legger fram sitt krav til Jordbruksoppgjøret

Publisert: 30.03.2022

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag presenterer sitt krav til Jordbruksoppgjøret.