Jordbruk og vannmiljø i Larvik kommune

Publisert: 14.03.2023

➢ Hvor mye jord og gjødsel blir tapt i bekkene og Oslofjorden?
➢ Hvordan gjødsle for å sikre gode avlinger og unngå avrenning?
➢ Kommunens kontroller og nye tilskudd. Kommer det nye pålagte tiltak?

 

Larvik kommune inviterer til møte om vannmiljøtiltak i samarbeid med vannområdene, Norsk
Landbruksrådgivning og de lokale bondelagene.

Møtet finner sted mandag 20. mars kl. 18-20 på Bøndenes hus i Tjølling.

Agenda for møte er

  • Tilstanden i våre vassdrag og kilder til næringsstoffer: Utvikling av P-Al i jorda, nitrogen/Oslofjordplanen, m.m. (VO-koordinator).
  • Gjødselplanlegging: Kunsten å få gode avlinger og begrense avrenning til vassdrag
    (NLR).
  • Erosjonssikring langs elver: Regelverk, metoder og finansiering (VO-koordinator).
  • Info fra landbrukskontoret: Tilskudd (RMP og SMIL), forskrift om miljøkrav m.m.
    (Larvik kommune)

Meld deg på gratis her!