Jordvernkonferanse for Vestfold og Telemark

Publisert: 20.11.2019

Jordvernkonferansen «Matjord vokser ikke på trær» arrangeres på FN`s jorddag 5. des. 2019 i kulturhuset Ælvespeilet  i Porsgrunn kl. 09.30 – 15.30.

Konferansen er et oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet til landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og gjøres i samarbeid med Jordvern Vestfold.

Last ned program og påmeldingsinfo her

Matjord er en begrenset ressurs. Omkring 3% av Norges landareal er dyrka mark. Jordvernet omhandler matsikkerhet, verdiskaping, ivaretakelse av miljø- og kulturverdier, folkehelse, landskapsopplevelser og identitet. Jordvernet er sentralt i et internasjonalt miljø- og klimabilde. Kunnskap og bevissthet om jorda, forvaltning og bruk av denne er derfor viktig i den øvrige samfunnsplanleggingen i fylket og kommunene.

Arrangementet vil gi faglig påfyll gjennom dyktige innledere, økt bevissthet og muligheter for videre refleksjon!

Målgruppe er politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunene, samt offentlige og private planleggere, landbruks- og miljøforvaltningen i kommunene og andre med interesse for jordvern. Alle er velkomne! Siden arrangementet også omfatter lunsj, ber vi om påmelding innen 29. nov, følg link https://www.fylkesmannen.no/jordvernkonferansen-2019

NB! Begrenset antall plasser så meld deg på med en gang.

Vi oppfordrer til å reise kollektivt da Ælvespeilet ligger nær
knutepunkt for tog og buss eller organisere samkjøring!