Hvordan møte kravet om kalvingsbinger og sykebinger fra 2024?

Publisert: 30.08.2023

Nedre Telemark produsentlag i TINE inviterer til møte hos Kim Erik Ellingsen, Håvundvegen 299, 3713 Skien, for å snakke om mulige
løsninger for å møte kravet om sykebinger og kalvingsbinger i eksisterende fjøs. Per Olav
Hunskaar fra Fjøssystemer kommer og legger frem hva de kan bidra med. Det serveres lunsj
under møtet