Hva betyr skogen for min økonomi? Ut i skauen – faglige skogdager 2023

Publisert: 17.03.2023

Ut i skauen 2023

Faglige skogdager i regi av Skogselskapet og skogeierlagene i Vestfold

Hva betyr skogen for min økonomi?

Hvilke skjøtselstiltak er nødvendige og riktige for å utnytte skogens muligheter innenfor rammene av lovverk, miljø- og samfunnshensyn. Med vekt på foryngelse og ungskogpleie for en robust framtidsskog.

Tidligere Fylkesskogsjef Knut Ivar Løken og Anders Aschjem fra Viken Skog tar opp spørsmål om riktig alder for hogst, skogens verdi, og stell av plantefelt og ungskog for å oppnå best mulig produksjon. Det kreves ingen forkunnskap for å følge dagens fagprogram.

Velkommen til Hvatum på Brunlanes søndag 23. april kl 12.00 – 15.30

 

  • Familieaktiviteter: Natursti og skogplanting m.m for barna
  • Servering:  Knokesuppe fra Søndre Grevle gård og kaffe/brus
  • Veibeskrivelse: Følg Tanumveien sørover fra Tanum Kirke, og inn på Manvikveien til merket parkering, mot Hvatum.

Ut i skauen er en arrangementsserie med fire faglige skogdager i løpet av 2023.
Mer informasjon om hvert arrangement publiseres 2-3 uker i forkant i aktivitetskalenderen på grontfagsenter.no eller på skogselskapet.no

 Følgende dager og temaer er også satt på agendaen – noter i kalenderen:

Horten torsdag 4. mai kl 18.00 – 20.30
Trenger flerbruks- og miljøhensyn være i konflikt med skogsdrift?
Hvordan tar vi vare på biologiske miljøverdier når naturen er under press fra klimaendringer, og både friluftsliv og skogbruk har interesser og behov som skal hensyntas?

Eidsfoss torsdag 31. august kl 18.00 – 20.30
Skogbruksplan – et av skogeierens viktigste verktøy
Nye digitale skogbruksplaner gir mange muligheter, og er enkle å ta med ut i det praktiske arbeidet i skogen. Hva inneholder planen, og hvordan skal den brukes? Og hvordan henter vi informasjon i egen plan og i annet relevant kartverk?

 Andebu søndag 17. september kl 12.00 – 15.30
Kan skogeier tenke nytt i en tid da gamle sannheter om skog og skogbruk settes på prøve, og klimaet er i endring?
Vi besøker en skogeier som er opptatt av stedstilpasset foryngelse og nye driftsmåter i et ønske om å bygge opp en robust og variert skog med nok «verktøy i verktøykassa» til å møte framtiden.