Høstmøte Vestfold sau og geit

Publisert: 12.10.2021

Vestfold sau og geit arrangerer høstmøte 28.oktober 2021 kl 1900 på Nortura Tønsberg.

Tema er Valg av riktig vær til din flokk og foredragsholder er Jan Roar Grøstad, medlem av avlsutvalget i Norges sau og geit.

Velkommen!