Høstmøte Vestfold sau og geit

Publisert: 11.10.2023

Styret i Vestfold sua og geit inviterer til høstmøte med tema KSL; Smittevernsplan, Beredskapsplan og Risikoanalyser.

 

Invitasjon finner du på nsg.no/Vestfold