Høstmøte, korn. NLR Østafjells

Publisert: 24.11.2022

Årets høstmøte for kornmedlemmer hos NLR Østafjells blir i samarbeid med Yara. Jan-Eivind Kvam-Andersen vil presentere Yaras sortiment, prate om gjødsling av korn i 2023 og overordnet om det internasjonale gjødselmarkedet. Vi oppsummerer årets sesong, prater om jordarbeiding og nye RMP-satser og presenterer resultater ompresisjongjødsling og kantspredning.

Mer informasjon her