Høstmøte i Vestfold sau og geit

Publisert: 24.10.2022

Tema er Behovet for vitmainer og mineraler til sauen gjennom året.

Foredragsholder; Kari Tjentland, Felleskjøpet.

Enkel servering.