Holistic Management Modul 1 NLR Østafjells

Publisert: 10.02.2022

Holistic Management er et planleggingsverktøy for å bygge opp gårdens ressurser og drive et regenerativt landbruk. Verktøyet kan benyttes for ulike driftsformer og driftsomfang, økologisk eller konvensjonelt, veksthus eller friland, andelshage eller utmarksbeite, småbruk eller stor landbrukseiendom. Kurset er relevant for både de som driver med husdyr men også for f.eks. frukt- og grønnsaksprodusenter.

En viktig del av arbeidet med Holistic Management og kurset er å lære seg å lese landskapet og prosessene i landskapet, særlig kretsløpet av vann og mineraler, energistrøm og artssamspill. Beiting og areal med gras har spesielle funksjoner i mange økosystemer. Riktig og målretta beitebruk er derfor ofte et viktig redskap i Holistic Management og regenerativt jordbruk. I tillegg er økonomien og de menneskelige faktorene viktige, og en avklaring av hvem som er beslutningstakere, hva de involverte ønsker med driften og livene sine samt den økonomiske rammen.

Ved hjelp av planleggingsverktøyet fattes beslutninger som tar hensyn til alle ressurser til gården dvs. mennesker, naturen og økonomien. Arbeidet med Holistic Management omfatter også overvåking og registrering av endringer slik at man kan endre kurs underveis.

Kursholder, Anders Lerberg Kopstad, er utdannet innen agroøkologi. Han driver med sau, høner og grønnsaker og praktiserer Holistic Management på egen gård. Han er godkjent veileder i Holistic Management fra Savory Institute.

Kurset har 3 samlinger, hver samling går over 3 dager. Vi arrangerer nå første samlingen.

Samling 1:
3 dager: fredag 18.02, lørdag 19.02 og søndag 20.02.2022

Fredag og søndag kl. 9-16
Lørdag blir det en pause midt på dagen, pga. årsmøte i Økologisk Vestfold og Telemark. Det lages felles middag lørdag for de som ønsker det.

Kurssted: Prestegårdshagene, Prestealleen 52, 3944 Porsgrunn

Kursavgift samling 1 (3 dager): 3500 kr (refunderes dersom kurset må avlyses)

Påmeldingsfrist: 17. februar 2022

Samling 2 og 3
Datoer og påmelding kommer senere.
For deltakelse i samling 2 og 3 forutsettes deltakelse i forutgående samling(er).

 

Påmelding kan gjøres i skjema her.