HMS-kurs – Utsatt pga Covid-19

Publisert: 05.06.2020

Det blir HMS-kurs på Gjennestad torsdag 5. november kl 19.00.

Kurs er utsatt pga Covid-19. Vi kommer tilbake med ny informasjon når smittesituasjonen har bedret seg

Arbeidsmiljøloven krever at alle skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. HMS standarden i KSL er et verktøy for å skape sikkerhet, godt arbeidsmiljø og trivsel for alle på gården. HMS (helse, miljø og sikkerhet) dreier seg om å ta vare på • arbeidsmiljøet • det ytre miljøet • materielle verdier • sikkerhet i forbindelse med salg av tjenester og produkter HMS er et praktisk fag, men på noen områder må du oppgi dokumentasjon. HMS-kravene bygger på internkontrollforskriften Kravene som KSL stiller til helse, miljø og sikkerhet, bygger på internkontrollforskriften. Denne forskriften sier at alle norske virksomheter skal ha et internkontrollsystem. Kravene gjelder alle gårdsbruk, enten de har ansatte eller ikke. Du har ansvar for helse og sikkerhet på gården din Det offentlige regelverket er utformet for å beskytte dem som arbeider og bor på gården. Den som driver gården, har ansvar for å ta vare på sin egen og familiens, de ansattes og de besøkendes helse og sikkerhet. Myndighetene etterspør dokumentasjon som viser at du har rutiner for å holde orden på dette på gården. Myndighetene kontrollerer hvert år en viss andel av gårdene for å se til at de følger lover og regler. HMS-standarden i KSL tilfredsstiller HMS-kravene som gjelder for norske gårdsbruk.

Lærer er Knut Olav Omholt fra NLR Viken.