HMS kurs NLR Østafjells Treungen

Publisert: 04.04.2022

Det arrangeres praktisk HMS kurs i Treungen.

Første del av kurset er Tirsdag 12.04 kl 18-21

Påmelding i lenken :

Praktisk HMS kurs Treungen (provisoevent.no)

Kurset er inndelt i 3 deler på til sammen 12 timer

Del 1: Veiledning – kurs i gruppe med lærer, fokus på grunnleggende HMS, holdninger og motivasjon (ca. 3 timer)


Del 2:
 E-læring – egenstudie på internett med elektronisk oppgave (ca. 6 timer)

Del 3: HMS i praksis – kurs i gruppe med lærer, vernerunde med etterfølgende drøfting av løsninger, systemforståelse og organisering (ca. 3 timer)

Kursets tema

  • Hva er HMS – Støy – Ulykkesrisiko – Psykisk helse
  • Ergonomi – Andre næringer – Tiltak og rutiner – Opplæring og beredskap
  • Brann- og elsikkerhet – Arbeidsgiveransvar
  • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Kurset gir godkjent HMS-kompetanse