Hedrum Bondelag – Medlemsmøte

Publisert: 20.02.2023

HEDRUM BONDELAG INVITERER TIL MEDLEMSMØTE 16 MARS KL. 19.00.  PÅ HEDRUM BARNE SKOLE VED BOMMESTAD.

TEMA OMHANDLER DIV. FORHOLD VEDRØRENDE DET Å LEIE UT OG LEIE JORD. SAMT DET Å LEIE UT DRIFTSBYGNINGEN.

Når: Torsdag 16. mars kl. 19.00

Styret i Hedrum bondelag ønsker å arrangere et medlemsmøte med dette tema, da vi mener det er svært relevant for mange av våre medlemmer. En større andel av det dyrka arealet til våre medlemmer er enten leiet eller utleid.

Amund Kind, rådgiver i Vestfold Bondelag, kommer for å prate om standard jordleie avtaler som er utarbeidet av Norges bondelag, samt regelverket knyttet til jordleie. Skatte og avgiftsmessige konsekvenser vil også bli belyst. Her vil Jørn Gjone ved Pilar regnskap redegjøre.  Jørn vil også snakke litt om skattemessige og avgiftsmessige konsekvenser ved utleie av driftsbygning.

Sigmund Lauritsen fra Gjensidige forsikring kommer. Han vil ta for seg forsikringsmessige konsekvenser ved å gå over fra og være en aktiv bonde til å bare  leier ut jorda. Samt hva forsikringsselskapet krever når en velger å leie ut driftsbygning til noe annet en vanlig jordbruksdrift.

Vi serverer pizza.

Vi ønsker alle velkommen. Er det spørsmål er det bare å ta kontakt med Torstein Lie på 95 10 80 95 eller Kristian Løve på 90849781.