Gjødsling og sjukdommer i løk, bønner og gulrot

Publisert: 29.11.2021

Vestfold og Telemark har mange matprodusenter – som har investert mye i et tilpasset produksjonsapparat for drifta inkl dyre kjølelagre. Men, ingen kjølelagre kan kompensere
i stor grad for produkter infisert av sjukdomsorganismer ute fra jordet.
Gulrot- og kepaløk produksjonen i fylkene våre er stor i nasjonal sammenheng og vi har eneste produksjon av  bønner til konserves. Det er store krone verdier både ved etablering av feltene og sjukdommer er en stor tapspost årlig.
Løk og gulrot er gode lagerprodukter og bønner til konserves er økende og en viktig proteinkilde som fryses. Sjukdommer gir raskt store kronetap og spissa kompetanse for forebygging/behandling av sjukdommer er avgjørende.
Kunnskap om vekstskifte er alltid er tema og vil ha fokus. Og vi skal også huske på betydningen av riktig mengde og plassering mht kunstgjødslas betydning.

FULLT program i linken og MED LINK til Påmelding.

Dette blir et godt treffsted der mye kompetanse kan hentes og deles!

FINT om dere melder dere på så tidlig som mulig – de som råker opp i snømåking og da ikke får kommet pleier vi å ikke fakturere – det er normalt ikke så mange.