Gjødsel- og energipriser m.m. øker – hvordan tenker vi da?

Publisert: 02.11.2021

Fagmøte på nett kl 09-11 torsdag 2. desember

Gjødsel- og energipriser m.m. øker – hvordan tenker vi da?

1. Hvordan tenker vi rundt økte kostnader på ulike innsatsfaktorer i drifta
sett opp i mot generelle trender som påvirker Norge?
Gjødselprisene øker – hvordan kan grønnsaksprodusenten tenke rundt
tilgang og pris på kunstgjødsel?
    V/Christian Anton Smedshaug, Agri Analyse (45 min.)

2. Er det nødvendig nå å tenke at tradisjonell strøm blir uforsvarlig
dyr  fremover?
     Hva har vi av mere langsiktige investerings-muligheter for billigere
energibærere til f.eks. kjølelagring og pakkerimaskiner? 

V/Anders Sand og Martin Knopp, energirådgivere i Norsk Gartnerforbund (45 min.)

Bakgrunn
Hele tanken bak nettmøtet, for grønnsaksprodusentene (men her er mye å hente for flere produsenter!) – er at de får sortert noen tanker og ut ifra det kan se litt klarere veien videre, siden vi lever i en turbulent tid om dagen.
Der det er naturlig brukes eksempler fra grønnsaksproduksjonen – men temaet har selvsagt stor verdi for andre produksjoner.

Betaling
Vi ber hver enkelt innbetale:
kr 200,- til NLR Vikens VIPS nr #613902 – merk helst «fagmøte 2. des.»
eller bruk
kontonr. til NLR Viken: 1503 22 02753 – merk helst «fagmøte 2. des.»

LINK til møtet: MØTE  (kan også følges via vanlig nettleser, Teams m.fl.)