Fagtur og ledermøte i Vestfold Bondelag

Publisert: 19.01.2023

Vestfold Bondelag legger sitt ledermøte til en fagtur til Nederland 2.-5. november.

For inviterte tillitsvalgte og utvalgte gjester.