Fagseminar om biokull i Stokke

Publisert: 20.11.2019

Hvor og når: 

Skjeestua i Stokke, 3. desember kl 12-15

Program: 

Biokull i Husdyrhold (Nibio, Felleskjøpet, Charline)

  • Tilsetning i fôr, til gjødsellagre, i strø.
  • Hvilke effekter har det på klimagassutslipp og på dyrehelse? Er det produkter klare på markedet?

Anvendelse av restsråstoff fra landbruksdrift – grønnsaker, kornavrens, skog

  • Bjørge Madsen – om utnyttelse i grøntsektoren.
  • Ove Lerdahl  – Bruk av talle, biorest og andre råstoffer til biokull

Biokull som gjødsel og jordforbedring (Nibio)

  • Gir det økte avlinger? – hvilken verdi tilfører biokull i form av Aggregater, porøsitet, mikroliv, avlinger etc.

 

Diskusjon med innlederne: Kan vi ved hjelp av dette, nå dokumentere økt lønnsomhet av biokull? Og står lønnsomheten til kostnaden?

Interessert, men kjenner lite til biokull, sjekk ut læresidene

 

Påmelding hos Norsk Biokullnettverk