Fagsamling om grønn erosjonssikring langs vassdrag

Publisert: 07.10.2022

Gratis fagsamling om grønn erosjonssikring langs vassdrag

m/ besøk av eksperter fra England, som vil presentere ulike metoder for erosjonssikring langs vassdrag.

Dato: 17. november 2022 09.30 – 14.30

Sted: Stange Gjestegård, Tinghaugveien 27, Ramnes

Vi vil snakke om:
• Gjeldende regelverk om kantvegetasjon og fysiske tiltak i vassdrag.
• Fordeler og ulemper med tradisjonell erosjonssikring.
Grønn erosjonssikring: metoder og erfaringer fra Storbritannia i de siste 30 årene.
• Hvordan velge riktig metode for erosjonssikring?
Konkrete eksempler fra Aulivassdraget og andre bekker i Vestfoldkysten.


Arrangør: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Fylkeskommune, og vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik

Målgruppe: Kommunal landbruksforvaltning i Vestfold og Telemark, fylkeskommunen, vannområdene og landbruksrådgivningen

Påmeldingsfrist: 10. november 2022 23.59


Påmelding her:

https://www.statsforvalteren.no/nb/vestfold-og-telemark/kurs-og-konferanser/2022/11/gronne-erosjonssikringsmetoder-i-vassdrag/