Fagmøte Korn , Telemark

Publisert: 18.09.2020

Fagmøtet er en del av tilbudet som inngår i kornkontingenten til NLR Medlemmer. Våre korn rådgivere Per-Ivar Hanedalen og Nils Kristian Aker vil presentere utvalgte forsøksresultater fra sesongen, oppsummere vekstsesongen, informere om relevante oppdateringer som påvirker kommende vekstsesong. I tillegg vil vi ha en presentasjon knyttet til presisjonslandbruk og bruk av droner for vurdering av åkre. Fagmøtene arrangeres på Teams, men også med fysiske møter dersom koronasituasjonen tillater dette.

 

Påmelding :

https://events.provisoevent.no/nlr/events/fagmotekornDigitalprimartforTelemark/register