Fagkveld på web om presisjonsjordbruk

Publisert: 06.02.2020

Møtet gjennomføres som webinar – meld deg på her: https://tinyurl.com/presisjonslandbruk-26mars så sender vi ut påloggingsinformasjon.

Rundt omkring på gårdene er det mange som har maskiner og redskaper nå som kan brukes i presisjonsjordbruk, noen har det delvis. Kanskje skal det ikke så mye til for ta steget videre. Fagkvelden om presisjonsjordbruk skal hjelpe flere til å ta det neste steget.

Vi får med oss: Forsker Audun Korsæth fra NIBIO, Apelsvoll, som har arbeidet med presisjonsjordbruk i mange år og som nå leder prosjektet «Presis». Per Gunnar Kraggerud, NLR Øst, Rådgiver presisjonslandbruk og maskinteknikk. Jan-Eivind Kvam-Andersen, agronom, Yara. Bonde Sigurd Solberg.

Program

  • Forsker Audun Korsæth, NIBIO, Apelsvoll. Han har arbeidet med presisjonsjordbruk i mange år og kjenner til dagens muligheter og framtidige muligheter med presisjonslandbruk. Han skal først informere om prosjektet «Presis» som han styrer og som også NLR deltar i.
  • Rådgiver Per Gunnar Kraggerud, NLR Øst, har presisjonslandbruk og maskinteknikk som arbeidsområde og vil fortelle om nødvendig teknisk utstyr.
  • Jan-Eivind Kvam-Andersen, agronom i Yara, forteller om hva Yara tilbyr som hjelpemidler.
  • Bonde Sigurd Solberg vil fortelle om sine erfaringer med å starte med presisjongjødsling for første gang i 2019.

Meld deg på her: https://tinyurl.com/presisjonslandbruk-26mars