Fagkveld om korntørker

Publisert: 19.10.2021

Endringer i klima og større mengder korn inn til mottak i en konsentrert sesong om høsten, aktualiserer behovet for korntørke og lageranlegg på egen gård. Kornprosjektet i Telemark inviterer til fagkveld om korntørker onsdag den 3. november. Arrangementet er åpent for alle. Se lenke for program.