Fagkveld – klauvskjæring på sau/lam

Publisert: 15.01.2024

Vestfold sau og geti arrangerer fagkveld med tema klauvskjæring på sau/lam.

For mer info se nsg.no/vestfold