Fagdag landbruksbygg i tre

Publisert: 07.01.2020

Hvert år bygges det rundt 400.000 m2 landbruksbygg til en kostnad på over fem milliarder kroner. For å legge til rette for lokal og nasjonal verdiskapning, et bedre klimaregnskap og økt trivsel for folk og dyr økes nå tilskuddsrammen for landbruksbygg i tre.
Norsk Landbruksrådgiving, Fylkesmannen i Agder, Agder Bondelag m.fl. inviterer i den forbindelse til  et seminar som har mål å gi deg som har tanker om å bygge fjøs, låve, redskapshus, korntørke el praktisk informasjon om trebyggeri i landbruket.
21. januar kl 08.45 – 15.30 på Furuly Flerbrukshus, Kinovegen 18, Evje

Program og påmelding hos NLR Østafjells