Fagdag Landbruksbygg i TRE

Publisert: 21.10.2021

Hvert år bygges det rundt 400.000 m² landbruksbygg til en kostnad over fem milliarder kroner.
Mer bruk av tre i landbruksbygg er bra for lokal verdiskapning, klima og trivsel for folk og dyr.
Ved jordbruksoppgjøret 2019 ble det etablert en tilskuddsordning for landbruksbygg i tre.

Tredriveren i Vestfold Telemark, BYGG i TRE og Statsforvalteren inviterer deg som har
byggeplaner innen landbruket til fagseminar om landbruksbygg i tre.

Lær om mulighetene, byggemåter og økonomien med landbruksbygg i tre
Dato: Tirsdag 30. november 2021 kl 09.30 – ca 14.00
Sted: Ilene Våtmarksenter, Semslinna 8, 3170 Sem
Pris: Gratis, men påmelding nødvendig. Påmelding HER. Begrenset antall plasser. Førstemann-til-mølla

Program og mer informasjon her:
Fagdag Landbruksbygg I Tre Vestfold Telemark