Fagdag Gjennestad. Norsvin og Nortura

Publisert: 24.04.2023

Norsvin Buskerud, Telemark og Vestfold arrangerer i samarbeid med Nortura den tradisjonelle fagdagen på Gjennestad.

Temaet for dagen ser ut til å bli “Strø og rotemateriale – fra bås til gjødselspreder”, men programmet er ikke klart riktig ennå.

Se vedlegg for invitasjon og program