Erfaringer med dyrking av åkerbønner, med fokus på tidlige sorter

Publisert: 03.11.2020

Mandag 9. november kl 18.00 inviteres det til nettmøte om erfaringene fra åkerbønnedyrkingen i 2020.

Vi er særlig opptatt av hvordan vi kan lykkes med de tidlige sortene slik at åkerbønner kan dyrkes utover dyrkingsområdet for de seine sortene, men vi kommer innom tema som er viktige uansett sort. Aktuelle temaer vil være såtid, såmengder, ugrasbekjempelse, sjukdomsbekjempelse, nedsviing og høsting.

Program

  • Innledning ved Wendy Waalen, NIBIO Apelsvoll
  • Erfaringer fra praksis, åkerbønnedyrkere fra Vestfold, Østfold/Follo og Innlandet.
  • Erfaringer fra rådgiverne i NLR, Viken, Øst og Innlandet.
  • Erfaringer fra forskning, NIBIO, Wendy Waalen og Anne Marthe Lundby
  • Diskusjon

Vi tar sikte på å avslutte 19.30

Møtet er et samarbeid mellom NIBIO, NLR og prosjektet FoodProFuture

Det er ingen møteavgift.

Link til møtet: Click here to join the meeting