Er vern av dyrka og dyrkbar mark et hinder for næringsutvikling i Vestfold? – åpent møte

Publisert: 19.10.2021

Jordvern Vestfold, i samarbeid med NHO og Bondelaget i Vestfold og Telemark, ønsker velkommen til samling for næringsutviklere, politikere, arealforvaltere og matjordvenner:

Når:         Tirsdag 23. november kl 18.00-21.30
Hvor:     Gymsalen på Gjennestad vgs i Stokke

 

Jordvernet står sterkere enn noen gang.

Er vernet av dyrka og dyrkbar mark blitt et hinder for næringsutvikling i Vestfold?

Vi har utfordret noen særdeles kompetente innledere til å svare på dette spørsmålet:

  • Torbjørn Johannson, eier av NorgesGruppen og styreleder i ASKO
  • Kristin Saga, regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark
  • Anne Rygh-Pedersen, ordfører i Tønsberg
  • Aslak Snarteland, leder i Vestfold og Telemark Bondelag  «Er det riktig at landbruket spiser av egne næringsareal?

Til sammen vil disse komme innom muligheter for næringsutvikling uten forbruk av varige naturverdier, hvor viktig dyrka mark er for
verdiskapingen i vårt fylke, og kommunenes og landbrukets dilemma knyttet til både vern og utvikling .

Det blir kaffepause med Gjennestads hjemmebakte.
Det blir spørsmål og paneldebatt etter innledningene.

Velkommen!